อบรมคณิตคิดเร็ว เบรนบาลานซิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 บริษัทเบรนบาลานซิ่ง จำกัด ได้จัดอบรมให้แก่ โรงเรียน อนุบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่

โดยมีครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน  คน

อน ร้องกวาง 1       อน ร้องกวาง 3

Comments