โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน

191 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 5300

โทร. 055 407738

1920080_273396239505592_368198044_n