โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ์

14 ซอย 13 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 5300

โทร. 055-412676