โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา

388 หมู่ 7 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

โทร.  036-436444,  081-8392196