โรงเรียนมารีวิทยา

66 ถ.แก้วพิจิตร ซ.มารีวิทยา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000