โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์ นาแก

259 หมู่ที่ 6 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม   48130