โรงเรียนพันธกิจศึกษา

38 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240

โทร 081-9749635

DSC_0203-1   DSC_0206-1

DSC_0208-1   DSC_0282 -1