โรงเรียนสวนสันติ

72 หมู่ที่ 3 ซอยลำไทร ถนนเลียบวารี, 10530 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 9881815