โรงเรียนสร้างพัฒนา

104 หมู่ 9, ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี, 15240 15240