โรงเรียนปาณัทคุณา

467 ถนนเลี่ยงเมืองเชียงคำ-เทิง

ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ . 0-54 452 024 // 08 0495 4444