โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก

176 ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 081-5319863
อีเมล์ติดต่อ : hathaichanok2554@hotmail.com