โรงเรียนอนุบาลลิตเติ้ลคิดส์

258  หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่   50180