โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก

111 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.ด่านเกวียน

อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

30190 

โทรศัพท์ . 044-300322 044-375080 08-6879 0015

เบรนบาลานซิ่ง ที่โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก