โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่งอินเตอร์

ตำบล ตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000