โรงเรียนอนุบาลแสงมณี

2342 ตำบล ส่องดาว อำเภอ ส่องดาว สกลนคร 47190