โรงเรียนสาคริชวิทยา

ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000