โรงเรียนไสวนันทวิทย์

29 หมู่ที่ 5 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000